Juridische vermelding
Laatst bijgewerkt: 1 juli 2016

Welkom op de website van YMEA (de ‘website’).

De website wordt bestuurd door Perrigo Pharma International Designated Activity Company (‘Perrigo’, ‘wij’ of ‘ons’).

Uw instemming en veranderingen aan het privacybeleid
Door de toegang tot en het gebruik van de website erkent u dat u deze juridische vermelding heeft bekeken en ermee akkoord gaat.

De website, haar inhoud en deze juridische vermelding kunnen af en toe worden bijgewerkt of aangepast zonder voorafgaande aankondiging. Door de toegang tot en het gebruik van de website na een dergelijke update of wijziging bent u gebonden aan die updates en/of wijziging. Gelieve daarom regelmatig deze juridische vermelding opnieuw te bekijken.

Beschikbaarheid van de website
Deze website is ontworpen om te voldoen aan de wetten en voorschriften van de Europese Unie en is uitsluitend bedoeld voor gebruik door inwoners van de Europese Unie. Voor bepaalde personen of in bepaalde landen buiten de Europese Unie is het mogelijk dat toegang tot de website niet wettig is. Als u deze website bezoekt van buiten de Europese Unie, doet u dat op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Geen bron van medisch advies
Deze website en de inhoud ervan worden in het algemeen voorgedragen en worden louter aangeboden voor informatieve doeleinden. De website en de inhoud ervan zijn niet bedoeld of aangeraden ter vervanging van professioneel medisch advies. Niets op deze website is bedoeld als of mag gebruikt worden voor een medische diagnose of behandeling. Vraag altijd het advies van uw arts of een andere bevoegde zorgverlener omtrent elke medische aandoening of behandeling. Negeer nooit medisch advies of stel nooit uit om ernaar te vragen vanwege iets dat u op deze website heeft gelezen.

Product- en dienstinformatie
De informatie op deze website kan variëren per land en het is mogelijk dat niet alle producten of diensten in elk land beschikbaar zijn. De verwijzing naar een product of dienst betekent niet dat een dergelijk(e) product of dienst beschikbaar is of zal zijn in uw land. De producten en diensten waarnaar wordt verwezen op deze website kunnen onderworpen zijn aan wettelijke eisen, afhankelijk van het land. Niets op deze website mag worden gebruikt als promotie of reclame voor een product dat of dienst die niet is toegelaten in het betrokken land.

Copyright en gebruik van informatie
De website en de inhoud ervan zijn het bezit van en worden beheerd door Perrigo en worden beschermd door de copyrightwetgeving. U heeft toegang tot informatie en kunt ze downloaden, inclusief tekst, beeld, audio en video, vanop de website voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, maar een wijziging of verdere reproductie van de website en haar inhoud is niet toegestaan. U mag de website of (een deel van) haar inhoud niet verspreiden, wijzigen, doorgeven, hergebruiken of herposten. Perrigo garandeert niet dat uw gebruik van de informatie op de website geen rechten van derden zal schenden. Behalve de beperkte machtiging voor gebruik zoals vermeld in deze paragraaf, krijgt u geen bevoegdheid of ander recht over de website of gelijk welk deel van haar inhoud.

Handelsmerken
De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en aanbiedingsvormen op deze website zijn beschermd door nationale en internationale legalisatie. Er mag geen gebruik van worden gemaakt zonder de voorafgaande, geschreven toestemming van de eigenaar van het handelsmerk. U bent niet bevoegd en heeft niet het recht om dergelijke handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en aanbiedingsvormen te gebruiken zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van de eigenaar van het handelsmerk.

Garantiedisclaimer
Perrigo doet redelijke inspanningen om de website en haar inhoud correct en actueel te houden. We leggen echter geen verklaringen af of geven geen garantie omtrent de correctheid of de volledigheid van de website en haar inhoud.

DE WEBSITE EN HAAR INHOUD WORDEN AANGEBODEN ZOALS ZE NU ZIJN. PERRIGO BIEDT GEEN GARANTIE OVER DE VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, BEREIKBAARHEID, NIET-SCHENDING OF BEKWAAMHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL VAN DE WEBSITE OF HAAR INHOUD. CHEFARO VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE EN HAAR INHOUD VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN, WORMVIRUSSEN OF ANDERE CODES DIE BESMETTELIJKE OF VERNIETIGENDE EIGENSCHAPPEN KUNNEN HEBBEN.
NOCH PERRIGO, NOCH EEN ANDER BEDRIJF VAN DE PERRIGO PHARMA GROUP, NOCH GELIJK WELKE ANDERE PARTIJ BETROKKEN BIJ DE CREATIE OF HOSTING VAN DEZE WEBSITE OF HAAR INHOUD ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, BIJKOMENDE, VOORTVLOEIENDE, INDIRECTE OF BESTRAFFENDE SCHADE DIE VOORTKOMT UIT DE TOEGANG TOT, HET GEBRUIK VAN, DE ONMOGELIJKHEID OM TE GEBRUIKEN, HET VERTROUWEN OP OF GELIJK WELKE FOUT OF VERZUIM OP DE WEBSITE EN/OF HAAR INHOUD.
Aangezien sommige rechtsgebieden de uitzondering en/of beperking van bepaalde garanties en/of aansprakelijkheden niet toelaten, is het mogelijk dat deze uitzonderingen en/of beperkingen niet op u van toepassing zijn.

Wet van toepassing en bevoegde rechtbank
Elke claim omtrent deze website en haar inhoud wordt bepaald door de wetten van Ierland. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de exclusieve rechtspraak van de Ierse rechtbanken.

Links naar andere websites
Deze website kan verwijzingen of links naar andere websites bevatten die niet beheerd worden door Perrigo en waarvoor deze juridische mededeling niet geldt. Deze verwijzingen en/of links worden enkel aangeboden voor uw gemak en Perrigo zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade of nadeel voortkomend uit deze andere websites of de verwijzingen of links ernaartoe. Neemt u er nota van dat u uitsluitend verantwoordelijk bent voor uw bezoek aan dergelijke websites.

Links naar de website
Noch vervalsing, dieplinken, mirroring of retransmitting van de website of haar inhoud, noch citaten of gebruik van de hele website of delen ervan of haar inhoud op een derde website is toegestaan zonder voorafgaande geschreven toestemming van Perrigo. Als u interesse heeft om naar onze website te verwijzen, gelieve dan contact met ons op te nemen op het onderstaande adres.

Privacybeleid
Uw gebruik van deze website is ook onderhevig aan ons privacybeleid.

Neem contact met ons op
Gelieve contact met ons op te nemen als u een vraag heeft over deze juridische vermelding.
Omega Pharma Belgium NV
Venecoweg 26
9810 Nazareth